تبلیغات
دین و مذهب شیعه - اعتقاد در نفى غلو و تفویض‏
 
دین و مذهب شیعه
پیامبر اسلام اسوه مهربانی و کرامت انسانی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : دین ومذهب شیعه
نویسندگان
یکشنبه 6 فروردین 1391 :: نویسنده : دین ومذهب شیعه

اعتقاد در نفى غلو و تفویض‏

 

ابن بابویه رحمة اللَّه علیه گوید: اعتقاد ما در باره غالیان و تفویضیان آن است كه آنها كافر بخدایند

و بدترند از یهود و نصارى و مجوس و قدریه  و حروریه  و از كل اهل بدعتها و میلهاى

گمراه‏كننده  و آنكه كوچك نشده است خداوند بچیزى مثل كوچك نمودن ایشان یعنى خداوند

را چنانچه حقتعالى فرموده كه: نمیرسد هیچ بشرى را كه بعد از آنكه خدا

 

باو كتاب و حكمت و نبوت عطا فرمود بمردم گوید كه بندگان من باشید سواى خدا و لیكن

بگوید كه خداوند شما را امر فرموده كه ربانى باشید بآن كه بودید كه تعلیم كتاب مینمودید، و

بآن كه بودید كه درس كتاب میخواندید و امر نمینماید شما را كه ملائكه و پیغمبران را خدایان

گیرید آیا امر میكند شما را بكفر بعد از این وقت كه شما مسلمانانید  ایضا حقتعالى فرمود: از حد

بدر مروید در دینتان و نگوئید بر خدا مگر حق را

 

و اعتقاد ما در امر پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله آن است كه آن جناب در جنگ خیبر مسموم

گردیدند و پیوسته همان خوراك بازگشت بآن جناب مى‏نمود تا آنكه رگ پشتش را برید بهمان

سبب ارتحال فرمود

 

                       

و امیر المؤمنین علیه السّلام را عبد الرحمن بن ملجم لعنه اللَّه بقتل رسانید، بشمشیرى كه در آن زهر

بود و در غرى یعنى نجف مدفون گردید و امام حسن را زوجه آن حضرت جعده نام دختر اشعث

كندى لعنها اللَّه مسموم ساخت و از آن وفات نمود. و امام حسین علیه السّلام در كربلا مقتول شد

و قاتلش سنان بن انس نخعى لعنه اللَّه بود و بقولى شمر بن ذى الجوشن ضبابى لعنه اللَّه. و على بن

الحسین سید العابدین را علیه السّلام ولید بن عبد الملك لعنه اللَّه مسموم نمود و كشت. و امام

محمّد باقر علیه السّلام را ابراهیم بن ولید لعنهما اللَّه مسموم ساخت و كشت. و امام جعفر صادق

علیه السّلام را ابو جعفر منصور دوانقى لعنه اللَّه مسموم كرد و كشت.

                       

و امام موسى علیه السّلام را هرون الرشید لعنه اللَّه بزهر كشت. و امام رضا علیه السّلام را مأمون لعنه

اللَّه بزهر مقتول ساخت. و امام محمّد تقى علیه السّلام را معتصم لعنه اللَّه بسم كشت. و امام على

النقى علیه السّلام را متوكل لعنه اللَّه بسم مقتول نمود. و امام حسن عسكرى علیه السّلام را معتمد

لعنه اللَّه بزهر بقتل رسانید.

 

و اعتقاد ما آن است كه این امور بحقیقت وقوع یافت، و آنكه مشتبه نشد امر ایشان بر مردم چنانچه

خیال نموده‏اند آن كسانى كه در حق ایشان علیهم السّلام تجاوز از حد كرده‏اند بلكه مردم مشاهده

كردند قتل هر یك را بر سبیل حقیقت و درستى نه بوضع گمان و خیال و نه بر شك و شبهه؛ و هر

كه معتقد باشد كه همه یا بعضى از آن جنابان علیهم السّلام غلطانداز و مورد اشتباه گردیده در

حقیقت وفات ننموده‏اند آن كس بر دین ما نیست و ما از او بیزاریم.

 

و بتحقیق كه خبر دادند پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السّلام كه ایشان مقتول

میگردند پس هر كه گوید كشته نگشته‏اند تكذیب ایشان نموده و هر كه تكذیب ایشان نمود البته

تكذیب خدا كرده و بخدا كافر شد و بیرون از دین اسلام رفت و هر كه دینى غیر از اسلام خواهد

هرگز از او قبول نمیشود و او در آخرت از جمله زیان‏كاران است. و حضرت امام رضا علیه السّلام

مكرر در دعاى خود میگفت: پروردگارا من تبرى و تحاشى میكنم بخدمت تو از قدرت و قوت

كه نیست یار و قوتى مگر بتو، پروردگارا من تبرى مینمایم بسوى تو از آن كسانى كه در باره ما

میگویند سخنى را كه ما در خود ندانسته‏ایم، پروردگارا من بیزارم از آن كسانى كه ادعا مینمایند

براى ما چیزى را كه حق ما نیست خداوندا من بیزارى میجویم بخدمت تو از آنها كه در باره ما

گفتند سخنى را كه ما نگفته‏ایم در باره خودمان خدایا آفرینش مر تراست و روزى دادن مر تو را

تو را بندگى مینمائیم و از تو مدد میجوئیم، خدایا توئى خالق ما و خالق پدران ما كه سابق

میبوده‏اند خداوندا سزاوار نمیشود خداوندى مگر بتو، و درست نمى‏آید خدائى مگر براى تو، پس

لعنت فرما آن نصارى را كه عظمت تو را كوچك یاد نمودند، و لعن فرما شبیه گویندگان‏

                       

 

سخن آنها را از جمله خلائقت، خدایا ما یا بندگان توایم و بندگان‏زادگان تو، اختیار نداریم براى

خودمان ضررى را و نه نفعى را و نه مرگى را و نه زندگى‏اى را و نه زندگى بعد از مردنى را،

خداوندا هر كه پنداشت كه ما خدایانیم، ما از او بیزاریم، و هر كه پنداشت كه رجوع آفریدن

بسوى ما است و عهده روزى دادن بر ما است ما از او بیزاریم، چون بیزارى عیسى بن مریم علیه

السّلام از نصارى، خدایا ما دعوت نكرده‏ایم آنها را بآنچه میپندارند، مگیر ما را بآنچه میگویند و

بیامرز ما را گناه آنچه مى پندارند، پروردگار من مگذار بر روى زمین دیارى از كافرین را كه اگر

تو بگذاریشان گمراه میكنند بندگانت را، و فرزند نمى‏آورند مگر نابكار كفر شعارى را (شدید

الكفرى را خ ل) و از زراره مروى است كه گفت خدمت حضرت صادق علیه السّلام عرض كردم

كه مردى از اولاد عبد اللَّه بن سبا قائل بتفویض است، فرمود تفویض چیست؟ عرض نمودم كه

میگویند كه حق تعالى آفرید محمّد و على علیهما السّلام را بعد از آن امر را بایشان تفویض كرد،

پس آفریدند و روزى دادند و زنده نمودند و میرانیدند، فرمود: دروغ گفته دشمن خدا، و فرمود

چون مراجعت بسوى او نمائى بخوان بر او آیه سوره رعد را:

 

      أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ (الى آخره) یعنى آیا قرار داده‏اند شریكان براى خدا كه خلق نموده‏اند آن

شریكان مثل خلق خدا، پس مشتبه گردیده خلق بر ایشان، بگو یا محمّد (ص) كه خداوند خالق هر

چیز است و اوست یكتاى شدید القهر  زراره گوید پس بازگشتم بسوى آن مرد و او را خبر دادم

بآن كه حضرت صادق علیه السّلام فرموده بود، آنگاه گویا لقمه به سنگش داده‏ام، یا گفت كه:

گویا گنگ شد:

 

و بتحقیق كه حقتعالى تفویض فرموده امر دینش را به پیغمبرش صلى اللَّه علیه و آله و سلم و

فرمود: هر چه داد شما را رسول بگیریدش و از هر چه نهیتان نمود باز ایستید و بتحقیق كه تفویض

فرموده پیغمبر این امر را بائمه علیه السّلام و علامت مفوضه و غالیان و اصناف آنها آن است كه

پیران و جوانانشان را نسبت باعتقاد تقصیر میدهند یعنى در معرفت پیغمبر (ص) و ائمه علیهم

السّلام. و علامت حلاجیه از غالیان ادعاء انزوا بشغل عبادت است با وجود تدین آنها بترك نماز و

سائر فریضها و ادعاء معرفت اسمهاى اعظم الهى و ادعاء انطباع حقتعالى یعنى تجلى ذات او براى

ایشان و آنكه ولى چون خلوص یابد و بمذهب آنها عارف شود افضل از انبیاء است نزد آنها.

 

و ایضا از جمله علامتهاشان ادعاء علم كیمیا است با وجود آنكه هیچ از آن را نمیدانند سواى دغل

و فساد و رواج دادن شبه و قلعى بر مسلمانان خدایا ما را از آنها مگردان و تمامشان را لعنت نما

 

                        اعتقادات شیخ صدوق ره-ترجمه حسنى، متن، ص: 126

نوع مطلب :
برچسب ها : اعتقاد در نفى غلو و تفویض‏،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
داغ کن - کلوب دات کام