تبلیغات
دین و مذهب شیعه - احتجاج و مناظره أمیر المؤمنین علیه السّلام
 
دین و مذهب شیعه
پیامبر اسلام اسوه مهربانی و کرامت انسانی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : دین ومذهب شیعه
نویسندگان

.

احتجاج و مناظره أمیر المؤمنین علیه السّلام

 بر قوم پس از وفات عمر بن خطّاب ملعون بر پنج تن از اهل شورى براى اولویّت خود

عمرو بن شمر از جابر بن یزید جعفىّ و او از امام باقر علیه السّلام نقل نموده كه فرمود:

هنگامى كه زمان وفات عمر بن خطّاب ملعون فرا رسید و امر خلافت را به شورى مقرّر نمود به دنبال شش نفر كه علىّ بن ابى طالب علیه السّلام و عثمان بن عفّان ملعون و زبیر بن عوّام و طلحة بن- عبید اللَّه و عبد الرّحمن بن عوف و سعد بن ابى وقّاص  علیهم لعنه الله  بودند فرستاد و دستور داد كه آنان در اطاقى نشسته و در پیرامون خلافت با هم مشاوره كرده، و از میان خودشان یكى را كه سزاوارتر و اولى‏تر مى‏بینند انتخاب نمایند، و از آن مكان بیرون نروند تا با یكى بیعت كنند، و هر گاه یك یا دو نفر در طرف اقلّیّت واقع شده و از موافقت اكثریّت و بیعت آن كسى كه از طرف اكثریّت انتخاب مى‏شود امتناع نمایند: كشته شوند. و در نهایت مجلس به نفع عثمان تمام شد.

پس هنگامى كه أمیر المؤمنین علیه السّلام تلاش جمع را در بیعت عثمان ملعون  دید، براى اتمام حجّت و روشن شدن حقیقت برخاسته و فرمود:

گفتار مرا بشنوید و چنانچه آن حقّ و درست بود بپذیرید و اگر باطل و نادرست بود آن را انكار كنید، سپس فرمود:

شما را به خدا سوگند! همان خدایى كه بر صدق و كذب شما واقف است آیا در میان شما جز من كسى هست كه بر دو قبله نماز گزارده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه دو بار بیعت كرده باشد، یكى بیعت فتح، و دیگرى بیعت رضوان؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه برادرش مزیّن به دو بال در بهشت باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه عمویش سیّد الشّهداء باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه همسرش بانوى زنان عالمیان باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه دو فرزندش دو فرزند رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بوده و آن دو آقاى جوانان بهشتى باشند؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه ناسخ را از منسوخ قرآن تشخیص دهد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه خداوند رجس و ناپاكى را از او دور ساخته و او را پاك مطهّر گردانیده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه جبرئیل را در مثال دحیة الكلبىّ دیده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه در حال ركوع زكات داده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله روى چشمانش را مسح نموده و در روز خیبر رایت اهل اسلام را به او داده باشد و پس از آن دیگر هیچ گرمى و سردى را نبیند؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله او را در غدیر خمّ به اذن خداوند با دست مبارك خود بلند كرده و بفرماید: «هر كه من مولاى اویم على مولاى اوست، خداوندا با دوست او دوست و با دشمن او دشمن باش»؟ گفتند:

نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه برادر رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در حضر و رفیق او در سفر باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه در غزوه خندق با عمرو بن عبد ودّ نبرد كرده و او را بقتل برساند؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در باره‏اش فرموده باشد: «تو در نزد من همچون هارون در نزد موسى مى‏باشى جز آنكه پس از من پیامبرى نباشد»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه خداوند او را در ده آیه از قرآن؛ مؤمن خوانده باشد؟ گفتند: نه.

 فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله مشتى خاك گرفته و آن را بر روى كفّار انداخته و آنان تار و مار شوند؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه فرشتگان در روز جنگ احد با او ایستادگى نموده تا همه كفّار فرار كردند؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه دین رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله را ادا كرده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه بهشت مشتاق دیدار او باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه هنگام وفات رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله حضور داشته باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله را غسل داده و دفن و كفن كرده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله طلاق همسرانش را بدست او سپرده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله او را بر دوش مبارك خود سوار نموده كه به بالاى بام بیت اللَّه الحرام براى شكستن بتها رفته باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه در كارزار بدر منادى حضرت حقّ بنام او ندا كرده باشد كه‏

 «لا سیف إلّا ذو الفقار و لا فتى إلّا علیّ»

؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه همراه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله مرغ بریان‏شده‏اى كه به هدیّه براى آن حضرت آورده بودند تناول كند؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به او فرموده باشد كه: «تو صاحب علم و رایت من در دنیا و آخرتى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه براى نجواى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله صدقه‏اى را پیش فرستاده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه نعلین رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله را دوخته باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به او فرموده باشد: «من برادر تو و تو برادر من هستى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به او فرموده باشد: «تو محبوبترین خلق و راستگوترین ایشان به من هستى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه صد دلو آب را در برابر صد دانه خرما بكشد و آن را به رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بخوراند و خود گرسنه باشد؟ گفتند:

نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه جبرئیل و میكائیل و اسرافیل همراه با سه هزار فرشته دیگر در كارزار بدر بر او سلام كرده باشند؟

گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه چشمان رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله را [هنگام وفات‏] بر هم نهاده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا قبل از من كسى در میان شما هست كه خداوند را به یگانگى شناخته باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه پیش از همه بر رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله وارد شده و آخر همه از نزد او خارج شود؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه پس از قدم زدن با رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و گذر بر باغى بگوید: چه باغ زیبایى! و آن حضرت به او بفرماید:

 «و باغ تو در بهشت زیباتر از این است» و این سخن پس از گذر از سه باغ از جانب آن رسول گرامى تكرار شود؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو گفته باشد: «تو نخستین فردى هستى كه به من ایمان آورده و تصدیقم نمودى، و تو نخستین فردى هستى كه به روز قیامت بر حوض بر من وارد خواهى شد»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه دست او و همسر و دو پسرش را گرفته باشد و براى مباهله با مسیحیان اهل نجران همراه خود ببرد؟

گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در باره او به انس گفته باشد: «اوّلین فردى كه از این در بر شما وارد شود، همو

                       

أمیر المؤمنین و آقاى مسلمین، و بهترین اوصیاء و افضل مردم است» و انس بگوید: خدایا آن فرد را مردى از انصار قرار بده، و من وارد شوم و رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بفرماید: «اى انس تو اوّلین مردى نیستى كه قوم و خویش خود را دوست دارد»؟ گفتند: نه.

 فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه آیه: إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا- إلخ در باره او نازل شده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه خداوند آیه:

إِنَّ الْأَبْرارَ یَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً تا آخر را در باره او و فرزندانش نازل كرده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه خداوند آیه:

أَ جَعَلْتُمْ سِقایَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ را در باره او نازل كرده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول گرامى اسلام صلّى اللَّه علیه و آله او را هزار كلمه تعلیم كرده باشد، كه هر كلمه از آنها مفتاح‏

و كلید هزار كلمه دیگر باشد؟ گفتند: نه.

 (1) فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در روز طائف با او نجوى و تكلّم نموده باشد و أبو بكر و عمر به آن حضرت عرض كنند: اى پیامبر شما تنها با علىّ تكلّم كردى نه با ما، و پیامبر به آن دو بفرماید: «من از خود با او نجوى نكردم بلكه به امر حضرت حقّ این كار را كردم»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله را از مهراس سیراب ساخته باشد؟ گفتند: نه.

مترجم گوید: در كتاب نهایه ابن اثیر گوید: «در روز احد رسول اكرم صلّى اللَّه علیه و آله تشنه شد، و علىّ از آب مهراس براى او آورد، و آن حضرت از آن نوشیده و صورت خون‏آلود خود را با آن شستشو داد» و مهراس صخره گودى است كه آب زیادى را در خود جاى مى‏دهد، و نیز گفته: مهراس در این حدیث نام آبى در احد مى‏باشد.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به او فرموده باشد: «تو از همه مردم در روز قیامت به من نزدیكترى، و به واسطه شفاعت تو به تعداد افراد قبیله ربیعه و مضر وارد به بهشت گردند»؟ گفتند: نه.

مترجم گوید: عرب را رسم بر این بوده كه جماعت و تعداد بسیار زیاد را با تشبیه به قبیله ربیع و مضر كه از قبائل پر جمعیت بوده ذكر مى‏كرده است.

                       

  فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به او فرموده باشد: «اى علىّ هر گاه من لباس جدید پوشم تو نیز ملبّس به لباس جدید گردى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در باره او فرموده باشد: «تو و پیروانت در روز قیامت رستگار و فائز خواهید بود»؟

گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در باره‏اش فرموده باشد: «دروغ مى‏گوید كسى كه پندارد مرا دوست دارد در حالى كه علىّ را دوست نمى‏دارد»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به او فرموده باشد: «هر كس این چند تار موى مرا دوست بدارد مرا دوست داشته، و هر كه مرا دوست بدارد در اصل خدا را دوست داشته است» و از آن حضرت پرسیده شد: اى رسول خدا، منظور شما از آن چند دانه تار مو كیست؟ فرمود: «علىّ، و حسن، و حسین و فاطمه»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به او فرموده باشد: «تو بهترین آفریده پس از پیامبران مى‏باشى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به او فرموده باشد: «تو فاروقى، كه میان حقّ و باطل را جدا مى‏كنى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به او فرموده باشد: «تو از لحاظ كردار و عمل در روز قیامت از همه خلائق پس از انبیاء برتر و افضل مى‏باشى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله كساء و شمد خود را بر او و همسر و دو فرزندش كشیده و فرموده باشد: «خدایا من و اهل بیتم را به سوى بهشت خود فرا خوان نه به آتش»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه براى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در غار؛ آذوقه فرستاده و از اخبار باخبرش ساخته باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله‏

بدو فرموده باشد: «هیچ سرّ و رازى از تو پوشیده نیست»؟ گفتند: نه.

  فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «تو برادر و وزیر و مصاحب من در اهل منى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «تو اقدم امّت در اسلام و افضل آنان در علم و از همه حلیم و بردبارترى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه پهلوان یهودى مرحب را در روز خیبر با نبرد تن به تن از پاى در آورده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله اسلام را بدو عرضه دارد و او تا كسب تكلیف از والدین خود مهلت طلبد و پیامبر بدو فرماید: آن بصورت امانت نزد تو باشد، و من بگویم: چنانچه آن امانت است پس من اسلام آوردم؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه درب خیبر را

یك صد ذرع حمل نموده و پس از فتح قلاع خیبر چهل نفر هم نتوانند آن را بدوش كشند؟

گفتند: نه.

 فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه آیه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً در شأن او نازل شده و من بودم كه صدقه را تقدیم نمودم؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در باره‏اش فرموده باشد: «هر كه على را سبّ و دشنام گوید مرا سبّ گفته، و هر كه مرا سبّ و دشنام دهد چنان است كه خداوند را سبّ نماید»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «جایگاه و منزل تو در بهشت روبروى جایگاه من است»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «هر كه با تو بجنگد با خدا جنگیده، و هر كه با تو دشمنى كند چنان است كه به خداوند دشمنى ورزیده»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه هنگام هجرت پیامبر به مدینه در جاى خواب آن حضرت خسبیده و جان خود را در برابر هجوم مشركین براى قتل آن جناب فدا كند؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «تو برترین فرد براى امّت پس از من هستى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «تو بروز قیامت در قسمت راست عرش بوده و خداوند دو لباس به تو خواهد پوشاند؛ یكى سبز و دیگرى سرخ»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه هفت سال و چند ماه پیش از همه مردم نماز گزارده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «من بروز قیامت دست به دامن خداوند خواهم بود و آن نور است، و تو دست بدامن من خواهى بود و اهل بیت من دست به دامن تو خواهند بود»؟ گفتند: نه.

  فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «تو مانند خود منى، و دوستى تو دوستى من و دشمنى با تو دشمنى با من است»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «ولایت من همچون ولایت تو است، این عهدى است كه خداوند با من گذارده و مرا مأمور به ابلاغ آن فرموده است»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در باره او فرموده باشد: «بار خدایا او را براى من یار و پشتوانه و یاور ساز»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «مال و ثروت رهبر ستمكاران و تو پیشواى اهل ایمانى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در باره او فرموده باشد: «حتما بسوى شما فردى را مى‏فرستم كه خداوند قلب او را به ایمان آزموده است»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو انارى خورانده و فرموده باشد: «این از انارهاى بهشت است كه جز پیامبر یا وصىّ پیامبر هیچ كس حقّ خوردن آن را ندارد»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «هر چه از خدا درخواست نمودم عطا فرمود، و هر چه دعا كردم مانند همان را براى تو نیز مسألت نمودم»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «تو از همه به دستورات الهى فرمانبرترى، و به عهود پروردگار وفادار- ترى، و در احكام قضا از همه عالمترى، و در تقسیم به مساوات از همه برترى، و از همه در نزد خداوند لایقترى»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «فضل و برترى تو بر این امّت در مثال همچون فضیلت خورشید بر ماه بوده، و همچون فضیلت ماه بر ستارگان است»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «اى علىّ، خداوند دوستدار تو را به بهشت‏

                        رهنمون و دشمن تو را به جهنّم مى‏فرستد»؟ گفتند: نه.

  فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «مردمان از درختان گوناگونند و من و تو از یك درخت واحدیم»؟

گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «من آقاى بنى آدم مى‏باشم و تو آقاى عرب هستى و هیچ فخرى نیست»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه خداوند موجبات رضایت خود را از او در دو آیه از قرآن بیان داشته باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «موعد تو موعد من است و موعد شیعیان تو حوض است، در هنگامى كه میزان بر پا شده و همه مردم در خوف و هراسند»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در باره‏اش فرموده باشد: «خداوندا من او را دوست دارم تو نیز او را دوست بدار، خداوندا من او را به تو مى‏سپارم»؟ گفتند: نه.

  فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد: «تو حجّت مردمانى، پس ایشان را به اقامه نماز، و پرداخت زكات، و امر به معروف و نهى از منكر و برپائى حدود و تقسیم به مساوات راهنمایى و ارشاد نما»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله دست او را در روز غدیر خمّ بالا گرفته تا آنجا كه مردم زیر بغلش را ببینند و فرموده باشد:

 «بدانید كه این پسر عموى من و وزیر من است پس او را یارى نموده و همفكرى كنید و او را تصدیق نمائید زیرا همو است كه پس از من سرپرست شما است»؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه آیه: وَ یُؤْثِرُونَ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «1» در شأن او نازل شده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: شما را به خدا سوگند! آیا جز من كسى در میان شما هست كه فرشته وحى؛ جبرئیل یكى از میهمانان او باشد؟ گفتند: نه.

                       

فرمود: آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به او حنوطى از حنوط بهشت عطا نموده و بفرماید: آن را سه قسمت كن، قسمتى را براى تحنیط من و قسمتى را براى دخترم فاطمه و باقى را براى خودت بردار؟ گفتند: نه.

فرمود: آیا جز من كسى در میان شما هست كه هر گاه خدمت پیامبر شرفیاب مى‏شد آن حضرت به او تحیّت مى‏كرد و به نزدیك خود جاى داده و مرحبا مى‏فرمود، و اظهار بشاشت و شكفتگى در روى او مى‏نمود؟ گفتند: نه.

فرمود: آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد:

 «من به روز قیامت به تو مباحات مى‏كنم وقتى كه انبیاء به اوصیاى خود مباحات مى‏كنند»؟ گفتند: نه.

فرمود: آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله او را با سوره برائت به اذن خداوند به سوى مشركین اهل مكّه فرستاده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد:

 «هر آینه من به تو رحم مى‏كنم از حقد و كینه‏اى كه در سینه این جماعت علیه تو پنهان است، و آن را تا پیش از مرگ من ظاهر نكنند، و پس از من مخالفت خود را با تو ظاهر سازند»؟ گفتند: نه.

                       

فرمود: آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد:

 «امیدوارم خدا امانت تو را ادا فرماید، امیدوارم خداوند ذمّه تو را پرداخت فرماید»؟

گفتند: نه.

فرمود: آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد:

 «تو قسمت‏كننده آتش هستى، كسى را كه پاك و پرهیزكار است از آتش بیرون آورده و مخالفین و كفّار را در آتش رها مى‏كنى»؟ گفتند: نه.

فرمود: آیا جز من كسى در میان شما هست كه قلعه خیبر را فتح نموده و دختر مرحب یهودى را به اسارت تحویل رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله داده باشد؟ گفتند: نه.

فرمود: آیا جز من كسى در میان شما هست كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله بدو فرموده باشد:

 «تو و شیعیانت بر سر حوض بر من وارد شوید، در حالى كه سیراب و خوشحال و سفید روى باشید، و دشمنان تو در حالى بنزد من آیند كه تشنه و سوخته و سیاه روى باشند»؟

گفتند: نه.

سپس أمیر المؤمنین علیه السّلام روى به اهل شورى كرده و فرمود: در صورتى كه همه آنچه گفتم مورد تصدیق شما بوده و بدان اقرار دارید و از فرمایش پیامبرتان بر شما آشكار

                       

گردید، پس رعایت تقواى خداوند واحد بى‏شریك را نموده، و از سخط و غضب و معصیت خداوند بپرهیزید، و از وصایا و عهود رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله تخلّف نكرده، و حقوق الهى را رعایت نموده، و حقّ را به اهل آن واگذاشته و از روش پیامبرتان پیروى نمائید، زیرا اگر مخالفت كنید در اصل به خدا عصیان ورزیده‏اید، پس خلافت را به كسى كه سزاوارتر است واگذارید.

امام باقر علیه السّلام فرمود: آن جماعت پس از فكر و مشاورت با خود گفتند: ما به فضل او پى بردیم، و دانستیم كه او از همه به خلافت شایسته‏تر است، ولى او مردى است كه هیچ كس را بر دیگرى تفضیل ندهد، و اگر او را خلیفه كنید شما و دیگر مردم را به یك نگاه مى‏نگرد، ولى بهتر است خلافت را به عثمان  ملعون دهید زیرا او همان است كه شما بدان میل دارید. پس امر خلافت را بدو واگذار نمودند!!.

                        الاحتجاج، ج‏1، ص: 300

نوع مطلب :
برچسب ها : احتجاج و مناظره أمیر المؤمنین علیه السّلام،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
داغ کن - کلوب دات کام