تبلیغات
دین و مذهب شیعه - فتاوای علما در مورد شریعتی
 
دین و مذهب شیعه
پیامبر اسلام اسوه مهربانی و کرامت انسانی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : دین ومذهب شیعه
نویسندگان
دوشنبه 3 بهمن 1390 :: نویسنده : دین ومذهب شیعه
 نظر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق روحانی : 

به تاریخ 23 ماه مبارک رمضان بسم الله الرحمن الرحیم حضور محترم 

حضرت مستطاب آیة الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق روحانی 

دامت برکاته اخیرا کتاب هایی در تهران به وسیله موسسه ( حسینیه 

ارشاد ) منتشر گردیده است که مربوط به آقای علی شریعتی است و در

صفحات 77 – 79 – 96 – 102 – 88 – 26 – 12 – 23 ( کتاب تشیع علوی و 

تشیع صفوی ) و صفحه 371 کتاب خاتم پیغمبران ( از هجرت تا وفات ) و 

صفحه 18 ( جزوه مسوولیت شیعه بودن ) و صفحات 445 – 435 – 455 – 69

  551 – 441 ( کتاب اسلام شناسی ) مطالبی برخلاف مذهب مقدس 

تشیع و جسارت به ساحت علماء شیعه به نظر می رسد . خواهشمند 

است نظر مبارک خود را نسبت به مطالب کتاب های مرقوم که نمونه ای از 

آنها در بالا ذکر گردید با توجه به کتاب های تقدیمی و همچنین شرکت در 

مجالس سخنرانی موسسه فوق الذکر که فعلا محل نشر اینگونه مطالب 

ضد تشیع است مرقوم فرمایید . سلامتی حضرت آیت الله را از خداوند 

متعال خواستاریم . بسمه تعالی و الیه المشتکی ارواح مقدسه معصومین علیهم السلام 

کمک می طلبند نشریات اخیر موسسه فوق الذکر و سخنرانی های 

نامبرده در این ایام پا به مرحله خطرناکی گذاشته و خشم و نفرت عموم 

متدینین سراسر کشور را برانگیخته است و متاسفانه به نام اجرای احکام 

واقعی اسلام وانمود می شود . درست مصداق واقعی بدعت در دین و 

علیه مصالح عالیه اسلام و مسلمین است . هرگز تصور نمی رفت در 

کشوری که شالوده اش بر پایه دین مقدس اسلام مخصوصا طریقه حقه 

جعفریه اثنی عشریه ریخته شده ، در کشوری که مرکز روحانیت و پخش 

حقائق اسلام است با وجود زعمای واقعی اسلام و متخصصین علوم شرع 

و دین و مراجع بزرگ تقلید کار محاربه با تشیع و شیعه گری و محاربه با 

خاندان رسالت چنان اوجی بگیرد که موسسه ای این گونه آزادانه برخلاف 

مذهب تشیع و دین مقدس اسلام و قوانین آسمانی آن مطالبی را منتشر و 

سخنرانی های زهر آلودی در آن بشود . در هر صورت با وضع فعلی این 

موسسه حقیر شرکت در مجالس آن را حرام می دانم . و بر علماء و بزرگان 

دین است که مردم را آگاه ساخته و با بیان رسا و جذاب خود جواب این 

نوشته ها را بدهند . الاحقر محمد صادق الحسینی الروحانی

 نظر مرجع 

عالیقدر حضرت آیة الله العظمی سید تقی قمی :

 محضر مبارک حضرت آیة 

الله العظمی آقای حاج آقا تقی قمی دام ظله العالی السلام علیکم و 

رحمة الله و برکاته بعد از عرض سلام خواهشمند است به سه سوال ذیل

جواب فرمایید : 1 – آیا آراء و افکار دکتر علی شریعتی مخالفتی با اسلام 

دارد یا نه ؟ 2 – آیا افکار او با مکتب اهل بیت ( ع ) که اسلام راستین است 

مخالفت دارد یا نه ؟ 3 – خرید و فروش کتاب های ایشان از لحاظ شرعی 

جایز است یا نه ؟ خلیل سکری و جمعی از مومنین بسمه تعالی اینجانب 

نامبرده را نمی شناسم و حتی یک بار هم با او برخوردی نداشته ام و آنچه 

مسلم است ایشان نزد طبقه جوان موقعیت زیادی دارد و مقداری از نوشته 

جاتیکه منسوب به او است دیده ام چندین مورد در این نوشته جات مباین با

موازین دینی و مغایر با قواعد علمی است . در ص 69 اسلام شناسی ادعا 

می کند نبوت رسول اسلام موقت است و منکر دوام رسالت است و حکم

منکر رسالت در اسلام واضح است . در ص 28 کتاب پدر مادر ما متهمیم 

نسبت به نماز و روزه و غیره مطالبی ذکر کرده که از زمان رسول خدا ( ص 

) تا امروز احدی نگفته است و ادعایی نموده که خلاف ضرورت اسلام است

و سنخ این مطالب در کتاب های منسوب به او فراوان است . 2 – برای 

اینجانب جای شبهه و تردید نیست که مواردی از مطالب کتاب های منسوب 

به او مغایرت تام با مکتب اهل بیت (ع) دارد و آنچه در جواب سوال اول ذکر

شد نشانگر این مطلب است . 3 – این سنخ نوشته و کتاب که نمونه اش 

در بالا ذکر شد از کتب ضلال است که حکمش در کتب فقهیه ذکر شده 

است و البته از خرید و فروش و نگهداری و مطالعه آنها خودداری شود .

تقی طباطبایی قمی 27 جمادی الثانیة 1399 

نظر مرجع فقید مرحوم آیت 

الله العظمی سید حسن قمی : 

اینجانبان امضا کنندگان طوماری که حضور 


انورتان تقدیم گردیده و متجاوز از پنجهزار نفر دانشجو و کاسب و بازرگان می 

باشیم که طومار فوق را امضا کرده ایم کتابهایی را به نام های اسلام 

شناسی ، تشیع علوی و تشیع صفوی ، پدر مادر ما متهمیم ، مسوولیت 

شیعه بودن که خدمتتان ارسال داشته ایم مطالعه نموده و مطالبی 

برخلاف طریقه حقه جعفری و مذهب مقدس تشیع به اضافه جسارتهایی 

که به مقدسات مذهبی شده است مشاهده کرده ایم لذا بر آن شدیم که از 

محضر مقدس حضرت آیت اللهی تقاضا کنیم کتابها را مطالعه فرموده جهت 

روشن شدن تکلیف ما امضا کنندگان طومار تقدیمی و سایر برادران دینی 

نظر محترم خود را اعلام فرمایید . در خاتمه سلامتی آن حضرت را از خداوند 

متعال خواستاریم .

 بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد قسمت هایی از بعض کتابهای نامبرده 

را مطالعه نمودم مواردی از آن برخلاف واقع و حقیقت است بلکه برخلاف 

اساس مذهب حقه تشیع و گمراه کننده و موجب ضلالت است و لازم است 

توده مردم از مطالعه اینگونه نشریات خودداری نمایند والله الموفق الی

الصواب اعاذنا الله من الذلات والعثرات 28 شهر صیام 92  القمی 

نظر مرجع 


فقید مرحوم آیت الله العظمی سید کاظم اخوان مرعشی : سوال: بسمه 


تعالی شانه محضر مبارک آیة الله العظمی آقای حاج سید کاظم اخوان 

مرعشی دامت برکاته با تقدیم سلام استدعا دارد نظریه مبارک را در مورد 

مطالعه و خرید و فروش نوشته جات علی شریعتی مرقوم فرمایید.

 جواب: 


بسمه تعالی نشریات علی شریعتی چون خالی از انحراف نیست و پاره ای 

از مطالب آن مطابقت با اصول مذهب و دین مقدس اسلام ندارد لذا خرید و 

فروش اینگونه کتب حرام و مطالعه آنها برای افرادی که اطلاعات کافی 

ندارند جایز نیست. اعاذنا الله من مضلات الفتن. سید کاظم مرعشی 

 نظر مرحوم آیة الله العظمی شیخ علی نمازی شاهرودی :

 سوال: 

بسمه تعالی شانه 

 محضر مبارک علامه بزرگوار حضرت آیة الله آقای حاج شیخ علی نمازی 

شاهرودی دام ظله  تقدیم سلام استدعا دارد نظریه مبارک را در مورد 

نوشتجات علی شریعتی مرقوم بفرمائید.  از طرف جمعی از مومنین  

جواب:

 مخدوم مکرم معظم ادام الله توفیقاتکم درخواست فرمودید نظریه خود را 

درباره نوشته های دکتر و امثال او بنویسم با نداشتن مجال و تشتت احوال 

چند سطری نوشته و ارسال و از تاخیر جواب بسیار معذرت میخواهم بطور 

کلی مطالب منسوبه به خدا و رسول (ص) باید از طریق قران با بیان عترت 

طیبه طاهره که حمله علوم قران و مفسرانند گرفته شود وظیفه امت را 

پیغمبر اسلام در حدیث متواتر نزد مسلمین مشهور بحدیث ثقلین چنین 

معین فرموده است و چون قران کریم از عترت تا روز قیامت جدا نمی شود 

باید علوم و معارف قران را از عترت و جانشینان عترت که حمله و نقله علوم 

و معارف عترت میباشند بگیرند طریقه انیقه مستقیم چنین است امام باقر 

صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل و 

اکثر مطالب آن نوشته ها از قران و بیان عترت گرفته نشده بلکه خلاف آن از 

قران و بیان عترت ثابت شده از این جهت مطالب بسیار گمراه کننده دارد 

طالبین علوم قران و عترت از وظیفه ای که پیغمبر اسلام برای آنها معین 

فرموده تعدی نفرمایند و از این قبیل نوشته جات و کتابها حتما اجتناب نمایند 

. کسانی که دانش خود را از اساتید غیر مسلمان و غیر شیعه بگیرند از 

معارف و علوم قران و عترت بهره ندارند و شاگردان کفار و فجار ، طرفدار و 

مروج دین احمد مختار و مطالب ائمه هداة ابرار و اخیار و نقله اثار آنها 

نمیشوند و چون دانش کفار و فجار بر خلاف علوم قران و عترت است کسی 

طرفدار مختلفین نمی شود ، طرفدار و مروج هر یک بر خلاف طرفدار و 

مروج دیگری خواهد بود. از این جهت این قبیل کتابها و نوشته جات مشتمل 

بر توهین بمقام مقدس فقهاء و علمای شیعه مانند شیخ کلینی و علامه 

مجلسی میباشد چون کتابهای اینان خلاف گفته های اساتید انان میباشد و 

فقهاء و علماء شیعه که از زمان ائمه هدی (ع) تا بحال بامر امامان حق 

مرجع شیعه بودند علوم قران و عترت را از اهل بیت عصمت و طهارت 

گرفتند و به یکدیگر تعلیم و ضبط فرمودند و به ما رسانیدند و اگر زحمات آنان 

نبود مردم از دین برمی گشتند توهین به آنان توهین به خداوند و رسول 

اوست . والسلام علی من اتبع الهدی  الاحقر علی نمازی شاهرودی  ذیحجة الحرام 1397 ه

 نظر مرجع فقید ، مرحوم آیت الله العظمی تبریزی : 

سوال : 

خواندن کتب علی شریعتی را برای جوانان چگونه می دانید ؟ جواب : 

بسمه تعالی ؛

 کتاب های وی مشتمل بر مطالب غیر صحیحی است که مجال تفصیل آنها 

نیست ، به کتب مورد اطمینان مراجعه کنید و سعی نمایید کتبی را جهت 

مطالعه انتخاب نمایید که شما را در جهت نیل به کمال اخلاقی راهنمایی 

نماید تا بتوانید ایمان را در خود بیمه کنید ؛ مانند کتب مرحوم علامه 

مجلسی و کتبی که مرحوم حاج شیخ عباس قمی تالیف یا تلخیص نموده 

است و به طور کلی به کتبی مراجعه کنید که هدف مولف ، تقویت ایمان در 

قلوب مومنین باشد . والله الموفق . درسهای برگرفته از فقیه اهل بیت 

عصمت و طهارت علیهم السلام ، آیة الله العظمی میرزا جواد تبریزی قدس

سره ، ص 375 

اکنون که فتاوای بزرگان مراجع را علیه شریعتی ملاحظه کردیم ، بد نیست 

نظر او را نیز راجع به منتقدانش مشاهده کرده و ببینیم که او ، که همانند " 

بسیاری ازطرفدارانش " حاضر به قبول اشتباه خویش نبوده است ، خشم 

خویش را از مراجع عظام ( خصوصا مرحوم میلانی ) و علما و خطبای 

بزرگوار که علیه او فعالیت می کرده و از دین خدا دفاع می کردند چگونه 

ابراز کرده است : اکثر کسانی که در هیاهوی اخیر ، علیه ارشاد و شخص 

من ، به نشر کتاب و رساله و اعلامیه و تبلیغ و تحریک و غیره پرداختند 

شخصیت هایی از قبیل هندوانه فروش و شاگرد کبابی و عضو شرکت 

سابق نفت و پاسبان بازنشسته و نختاب و غیره بودند . تشیع علوی و

تشیع صفوی ، ص 72      

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:01 ب.ظ
Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share
some stories/information. I know my audience would enjoy
your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:11 ق.ظ
Just want to say your article is as astounding. The
clearness in your put up is simply nice and i can assume you are an expert
on this subject. Fine with your permission allow me to clutch your feed to stay updated with coming near near post.
Thanks 1,000,000 and please continue the gratifying
work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
داغ کن - کلوب دات کام